باز

استخراج آزاد اطلاعات در زبان فارسی

ما می‌خواهیم اطلاعات فارسی را از سراسر وب استخراج کنیم و این کار را با بخشی از آرشیو روزنامه همشهری آغاز کردیم.
خطاهای استخراج کم نیستند، ولی پیدا کردن پاسخ این پرسش‌ها به ما نشان می‌دهد که اطلاعات با ارزشی داریم:

جستجو در نتایج

اسناد