گل‌رخ

تشخیص چهره‌ها در تصویر

«گل‌رخ» چهره‌هایی را که می‌شناسد، در تصویر پیدا می‌کند. برای شناختن یک فرد جدید، دیدن چند تصویر از او کافی است، چراکه گل‌رخ از فناوری روز دنیا یعنی یادگیری عمیق استفاده می‌کند. برای نمونه، می‌بینید که در تصویر زیر، چهره‌های آشنا را مشخص کرده است:

برای «گل‌رخ» فرقی نمی‌کند که چهره افراد معروف را بشناسد یا یکی از میلیاردها آفریده خداوند را. چهره افراد سرشناس را به گل‌رخ آموزش دادیم که شما هم بشناسید. می‌توانید نگاهی به چهره‌های پیدا شده در تصاویر «خبرگزاری مجلس شورای اسلامی» بیاندازید:

اگر فکر می‌کنید، این ابزار به کار شما هم می‌آید، تماس بگیرید.