نقش

تشخیص اشیاء و صحنه‌ها در تصویر

«نقش» می‌گوید که در تصویر چه می‌بیند. یعنی از میان اشیاء و صحنه‌هایی که می‌شناسد، در مورد تصویر نظر می‌دهد. این کار با استفاده از فناوری روز دنیا یعنی یادگیری عمیق انجام می‌شود. نمونه‌ای از نظرهای نقش را در این تصاویر می‌بینید:

«نقش» می‌تواند حضور هر چیزی را در تصویر بیاموزد و فعلا حدود ۴۰۰ شئ و صحنه را می‌شناسد. می‌توانید نگاهی به تصاویر سایت «لنزور» بیاندازید که توسط نقش پردازش شده‌اند:

اگر فکر می‌کنید، این ابزار به کار شما هم می‌آید، تماس بگیرید.